Vem är Sydkyl GRT?

Sydkyl GRT AB är en sammanslagning av Sydkyl i Skåne AB och GRT Granqvist Restaurang Teknik AB.
Nu är vi ett komplett service företag.

Vårt mål är god service med nöjd kund .
Vi är kylackrediterade genom INCERT och SWEDAC, medlemmar i kyl och värmepumps föreningen.
Vi är auktoriserade service partner på Gram, Husky, Rational, Granuldisk, Wexiödisk, Hobart, Jönni,
Getinge , Friberg , Vara mm.

4